Умови використання

Офіційне повідомлення
На цій сторінці наводиться опис Правил та умов, що застосовуються по відношенню до всіх користувачів мережі Інтернет, які відвідують цей сайт https://vaccinehub.sanofi.ua/ (далі у тексті — Сайт). Відвідування даного сайту означає безумовне погодження з обов’язком дотримуватись цих Правил і вимог. Враховуючи, що положення та умови можуть бути змінені у будь-який час без попереднього повідомлення, ми рекомендуємо вам ознайомлюватися з ними на регулярній основі.
1. Інтелектуальна власність
Цей сайт належить компанії Санофі С.А. (Франція) (далі у тексті — Санофі) та підтримується ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (далі у тексті — Товариство), що входять до складу Групи компаній «Санофі». Загальний вигляд та кожен з елементів, включаючи знаки для товарів і послуг, логотипи та назви доменів, що згадуються на Сайті, захищені чинним законодавством про інтелектуальну власність та належать Санофі чи іншим компаніям Групи компаній «Санофі» (надалі – Правовласник), їхнє використання вимагає отримання попереднього дозволу у відповідній формі.
Жодна складова Сайту не може бути скопійована, відтворена, змінена, завантажена, перетворена, передана або поширена у будь-який спосіб та з використанням будь-якого носія, повністю чи частково, без отримання попередньої письмової згоди від Правовласника, крім випадків, коли це відбувається виключно з метою друку в засобах масової інформації за умови дотримання прав інтелектуальної власності та будь-яких інших прав, що згадуються. Копіювання дозволяється виключно для власного приватного некомерційного використання на персональному комп'ютері.
У разі будь-якого санкціонованого використання, елементи, з яких складається Сайт, або які на ньому згадуються, не можуть бути перетворені, змінені або виправлені у будь-який спосіб.
Правовласники залишають за собою право звернення до суду з приводу будь-якого порушення своїх прав інтелектуальної власності.
2. Характер інформації
Даний Сайт містить інформацію про деякі вакцинокеровані захворювання, їх поширення та наслідки, інформацію про вимоги до вакцинації, календарі вакцинації, міжнародні рекомендації з вакцинації та особливості вакцинації як методу профілактики інфекційних захворювань, що призначена для ознайомлення широким колом користувачів мережі Інтернет на території України.
Інформація, особливо фінансового характеру, оприлюднена на Сайті, не може вважатися заохоченням до інвестування. У жодному випадку її не можна тлумачити як пропозицію підписки або відкрите розміщення, або запрошення до підписки, придбання чи обміну акцій або інших цінних паперів компанії Санофі та/або інших компаній Групи «Санофі». Санофі звертає вашу увагу на той факт, що інформація фінансового характеру, якщо така розміщена на Сайті, регулярно оновлюється (якщо фінансові дані надаються в інтерактивному режимі).
Сайт може пропонувати висновки експертів, до яких зверталися за консультацією, по конкретних питаннях щодо змісту цього Сайту, або витяги зі статей у пресі. Будь-яка зазначена інформація представляє виключно думку експерта-консультанта чи автора статті, не обов'язково відображаючи позицію Групи «Санофі».
Відповідні експерти не є працівниками Групи «Санофі». Санофі не несе відповідальності за точність чи повноту будь-якої зазначеної інформації або висновків. Експертні висновки відображають лише особисту думку автора та у жодному випадку не можуть розглядатися як висновки чи зобов'язання Санофі або іншої компанії Групи «Санофі».
3. Посилання на інші сайти
Сайт жодної третьої особи, на який можна потрапити з цього Сайту, не призводить до відповідальності Санофі або компаній Групи «Санофі». Ми жодним чином не можемо контролювати зміст сайту такої третьої особи, що залишається цілком незалежним від Санофі. Крім цього, існування на цьому Сайті посилання на сайт третьої особи у будь-якому випадку не означає, що Санофі схвалює зміст такого сайту у будь-якій формі, і зокрема можливе використання цього змісту.
При цьому Ви самостійно відповідаєте за вживання заходів безпеки проти будь-якого інфікування з цього Сайту, а саме одного чи кількох комп'ютерних вірусів, троянів чи інших шкідливих програм.
Зовнішні сайти можуть містити гіпертекстові посилання на цей Сайт. Жодне з таких посилань не може бути створене без чіткої попередньої згоди від Санофі. У будь-якому випадку Санофі не несе жодної відповідальності за недоступність таких сайтів, а також не здійснює детальний розгляд, перевірку чи затвердження таких сайтів та не відповідає за зміст, рекламу, продукти та інші компоненти, представлені на цих сайтах або доступні через них.
4. Персональні дані та інша інформація
4.1 Санофі або Товариство не розкриватиме третім особам Ваші персональні дані, які можуть бути повідомлені вами електронною поштою, адреса якої опублікована на цьому Сайті. Такі дані будуть використовуватися виключно з метою надання вам якомога ефективнішої відповіді.
Використовуючи форму зворотного зв'язку Сайту або адресу електронної пошти Санофі, вказаний на цьому Сайті, Ви надаєте свою однозначну згоду на обробку Товариством наданих Вами у відповідній комунікації персональних даних в обсязі і на умовах, зазначених у формі.
Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", Ви маєте право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Відповідні запити Ви можете направляти Товариству на електронну пошту, опубліковану на Сайті, або з використанням наступної поштової адреси: ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» вул. Жилянська 48-50А, Бізнес Центр Прайм, 01033, Київ, Україна
4.2 Сайт не призначений для отримання від вас конфіденційної інформації. Таким чином, крім персональних даних, будь-яка інформація незалежно від її форми - документ, дані, зображення, запитання, пропозиція, концепція, коментар тощо - яку Ви надсилаєте через цей Сайт, у жодному випадку не буде вважатися конфіденційною. Відповідно, самим фактом надіслання нам такої інформації Ви підтверджуєте та надаєте згоду на використання, відтворення, опублікування, зміну або пересилання такої інформації з метою опрацювання Вашого запиту.
5. Обмеження щодо відповідальності
Санофі намагається робити все можливе, щоб забезпечити точність та актуальність інформації на Сайті. Санофі залишає за собою право коригувати зміст Сайту у будь-який час без попереднього повідомлення.
З огляду на це, Санофі не несе жодної відповідальності за:
будь-яку неточність, помилку або пропущення інформації, опублікованої на Сайті;
будь-яку шкоду, що настала внаслідок шахрайського втручання з боку третьої особи у результаті зміни інформації або компонентів Сайту;
у більш широкому сенсі - за будь-яке пошкодження власності або збитків, що настали з будь-якої причини та мають будь-яке походження, характер чи будь-які наслідки, навіть якщо Санофі отримала попередження про можливість настання таких пошкоджень чи збитків, викликаних (i) будь-яким доступом на Сайт або неможливістю доступу на Сайт, (ii) використанням Сайту, включаючи будь-яку шкоду чи вірус, що можуть інфікувати Ваш комп'ютер чи іншу власність, та/або (iii) довірою до інформації, яка прямо чи опосередковано була отримана з Сайту.
Компоненти цього Сайту чи будь-якого іншого сайту наводяться «як вони є» без жодних прямих або непрямих гарантій. Санофі та Товариство не надають жодних прямих або опосередкованих гарантій, що стосуються, без обмеження, ринкової вартості чи відповідності вимогам з будь-якою конкретною метою.
6. Доступність Сайту
Ви визнаєте, що (i) технічно неможливо створити Сайт, вільний від будь-яких недоліків, і що Санофі не бере на себе обов'язок це зробити; (ii) недоліки можуть привести до тимчасової недоступності Сайту; а також (iii) на роботу Сайту можуть впливати події та/або чинники, які Санофі не може контролювати, зокрема засоби передання та комунікації між вами та Санофі, між Санофі та іншими мережами.
Санофі та/або її постачальники можуть у будь-який час змінити або припинити тимчасово або постійно роботу всього Сайту або його окремих частин для проведення технічного обслуговування та/або вдосконалення та/або змін на Сайті. Санофі не несе відповідальності за будь-які зміни, призупинення або перебої в роботі Сайту.
7. Інформація про продукцію
Інформація, що увійшла до змісту та була опублікована на Сайті, може містити пряме або опосередковане посилання на продукцію, програми або послуги Групи компаній «Санофі», які не були оголошені чи не є доступними у деяких країнах або деяких регіонах, або які можуть постачатися під іншою назвою та можуть підлягати регулюванню чи іншим умовам використання в залежності від країни. Такі посилання не означають, що Група компаній «Санофі» має намір продавати таку продукцію, програми або послуги в Вашій країні. Звертайтеся до Санофі, щоб отримати будь-яку інформацію про доступні для Вас продукцію, програми та послуги.
8. Юридичні положення
Цей Сайт та його зміст регулюються законами України, і будь-які суперечки, що його стосуються, підпадають під юрисдикцію судів України.
9. Положення і умови
9.1 Видавник Сайту: ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» 48-50А, ул. Жилянская, Бізнес Центр Прайм, 01033, Київ, Україна ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» зареєстроване у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України за номером 35648623.
9.2 Керівник публікації: Олександр Наріжний
9.3 Розміщення Сайту на сервері Amazon Web Services 38 avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fax: 352 2789 0057
10. Авторські права на фото /відеоматеріали
ТОВ «Санофі-Авентіс Україна»